CZ DE IT
30. 4. 2009

Proč použít římskou roletu? – příklad na jídelně.

Pro římskou roletu je charakteristickým znakem její horizontální zvlnění způsobené lanky vedenými v tunýlkách řasících pásek. Tato až modelová představa římské rolety je do jisté míry zavádějící, římské rolety jsou totiž nejčastěji roztažené a tedy bez onoho zvlnění!

Pokud se laik podívá na realizaci jídelny designérky Jitky Mudrové (Styltex), snadno se může stát, že stínící systém vyhodnotí jako japonské panelové stěny. To co totiž vidí na první pohled, jsou tři napnuté „panely“ záclony ….

Čím se liší římská roleta od japonské stěny?

 • U římské rolety je mechanismus ukryt plně za látkou, japonské stěny svůj profil neskryjí.
 • Římské rolety se navíjejí vertikálně, japonské stěny se roztahují vertikálně
 • Římské rolety navíjením mění ergonomii látky, japonské stěny přesouvají celé panely
 • U této realizace by japonská stěna měla 3 panely, ale jeden profil. Římské rolety byly nutné použít ve trojím samostatném provedení.
 • Panely japonské stěny se vždy alespoň trochu překrývají.

římské rolety v jídelně

Proč byla použita právě římská roleta?

Popravdě design, jaký vidíte na fotografii této realizace, by byl podobný, kdyby byl vyroben do podoby japonské posuvné stěny. Nebyl by sice zakryt profil japonské stěny a panely by se překrývali cca 5 cm, ale jinak by vše bylo téměř stejné. Důvodem k rozhodnutí použít římské rolety v tomto případě jídelny rodinného domu byl nedostatek prostoru pro případné posuvy panelů japonské stěny. Jak je vidět z fotografie, dispozice místnosti je osazena oknem, které zabírá celou její šířku a proto není žádné místo na „uložení“ panelů mimo skleněné tabule.

římské rolety ze záclon 

Římské rolety ze záclon

Klasická římská roleta složená z kazetového profilu pro římské rolety s provázkovým mechanismem, záclony s olůvkem, suchého zipu, laminátových fíbrtyček, kovového těžítka a speciálních řasících pásek s tunýlky.

 

Závěr:

Při volbě stínění je nutné vždy brát ohledy na funkční stránku, která je od designu neoddělitelná. V případě této realizace měla designérka možnost případný „sen“ zákazníka o japonské stěně nahradit římskou roletou tak, aby byly dodrženy pravidla správného návrhu a zákazník mohl uspokojit své nároky.

Autor článku: redakce Zaclona.cz

 

Zpět do kategorie

Bronislava Novotná (Praha)

Změna je krok k dosažení vyšší úrovně interiérů.

Služby   

 • Profesionální poradenství
 • Konzultace ve studiu
 • Konzultace u klienta
 • Odborné zaměření
 • Zajištění výroby
 • Šití
 • Odborná montáž
 • Aranžování
 • Tapetování a malba
 • Asistence architektům
Líbí se Vám realizace?
Kontaktujte nezávazně naší designérku!

Diskutujte s námi